Ürünlerimiz      Fiyat Listesi      Ziyaretçi Defteri      İzcilik Bilgileri      İletişim      Hesap Numaraları     Liderlik İçin Gerekli Temel Özellikler

Liderliğin başta gelen özelliklerinden birisini dürüstlük oluşturmaktadır. Bir lider, hiçbir zaman iki yüzlü olmamalı, bugün  evet dediğine  yarın  hayır  dememelidir. Her  türlü  hile ve yalandan uzak kalabilmelidir. Daima doğruyu söylemelidir. Gruba karşı açık ve sözlerinde tutarlı olmalıdır.

Liderin adalet hissi yüksek  olmalıdır. Grup üyelerine  karşı değerlendirme, ödül ve cezalandırmalarında haktan ayrılmamalı ve her durumda tarafsızlığını koruyabilmelidir. Bu aynı zamanda grubun lidere güven duyması sonucunu da  doğuracaktır .Güven ise,  her türlü organizasyonda ve  rekreasyon  etkinliklerinde büyük önem taşır. Lidere  güvenmek  için  mutlaka  onu  beğenmek  ya  da  aynı  fikirde  olmak  gerekmez. Liderin  söylediklerinin gerçekleri kastetmesine inanmak güveni oluşturmaktadır. Bu oluşmazsa, liderin izleyeninin olması düşünülemez. Zaten lider, peşinden gidenleri olan kimsedir  (Drucker, 1992, s. 140).

Grup  üyeleri  ve  grupla ilgili değerlendirmelerde objektif olabilmelidir. Başarı kadar, başarısızlıkların da bütün doğru verilerini ortaya koyabilmelidir.

Lider  öğüt  verici  değil, örnek  davranışı  kendi  hareketleriyle  gösteren  kişidir. Grubun  moralinin  de yüksekliği liderin  öğüt vermesiyle değil,  bizzat kendisinin moralinin yüksekliği ile eşdeğer gelişecektir.

Lider, grup  uyumunu  bozabilecek, kendisi  adına  bilgi  toplayan,  aynı zamanda kendisinin isteğine göre işlerin seyrini sağlayacak veya dedikodu çıkaracak ajanlar bulmaya çalışmamalıdır.

İnsanların çoğu,  lideri gerçek özellikleriyle görecek yerde, onun sempatik ve kurnazca tavırları etkisinde kalırlar.  Böylece,  liderin birçok olumsuzluklarına rağmen,  liderin yanında yer alırlar. Liderler, bazı insanların bu zaaflarından yararlanma yoluna gitmemelidir.

İzcilik ve Toplum, Toplum İçinde İzciliğin ve İzci Liderini Rolü, Liderin Nitelikleri

İzci  toplumun  bir üyesi olduğuna göre,  izlik  ve  toplum ayrı düşünülemez. İzciliğin görevi iyi insan, iyi yurttaş yetiştirmektir. Toplumun da istediği budur. Çocuk ve gençlerin bu vasıflarla yetişmelerinden ki davranış ve faaliyetleri ile toplumun ilgisini çeker.

İzciler  kamp,  gezi,  yürüyüş  ve  sosyal  içerikli  faaliyetleri  ile  yararlılıklarını,  tutum ve  davranışlarını sergileyerek izciliği topluma tanıtır.

İzciliğin  topluma  tanıtılması,  toplum  içinde  yayılması,  kabul  görmesi  izciliğin  toplumdan  destek görmesini  sağlar. Tüm  bu  oluşumların  ve  gelişmelerin  başarılmasında  iyi bir  izci  lideri önemli bir rol oynar.

İyi bir izci lideri, izciliği bilen, bilgi, yetenek ve davranış içeriğinde bir takım üstün özellik ve niteliklere sahip olmalıdır. Lider izcilerine, ailelerine ve teşkilatına karşı görevleri ve sorumlulukları olan, izciliğin bir eğitim sistemi olduğu inancıyla izciliği çevresine tanıtan, benimseten bir yönlendirici kişidir.

Görevini  ve  sorumluluğunu  bilen,  izcilerine  ve  topluma  örnek,  toplumda  sevgi,  saygı ve kardeşliğin yerleşmesinde yardımcı, anlayışlı, sabırlı, hoşgörülü,mütevazı, fedakar, özverili, yapıcı ruha  sahip  olmalıdır.

İnançlı ve duyarlıdır.  Çocuk ve  gençlerin  psikolojisini iyi bilir.  Toplumun  değer  yargılarına  ve  ahlaki değerlerine  karşı  hassas  olmalı, iyi  ilişkiler  kurabilen, planlı  ve  programlı  çalışan, giyinişiyle ve konuşmasıyla örnek bir insandır.

Liderlik Tipleri

1- Otokratik lider.

2- Demokratik lider.

3- Laisses-faire liderlik.

İyi Liderin Özellikleri

1- Üstün kabiliyetli.

2- Üstün beceri,

3- Güvenilir, bilgili.

4- Güvenilir ahlaklı.

5- Sağlam moralli.

6- Disiplinli olmalıdır.

Liderin izciye Karşı Rolleri ve Sorumlulukları

1- Lider izcisine örnek olmalıdır.

2- İzcisine güvenmelidir.

3- İzcinin sırdaşı olmalıdır.

4- Bütün izcilere karşı adil olmalıdır.

5- Çok yönlü olmalıdır.

6- Yenilikçi olmalıdır.

7- İzcisini tanımalıdır.

8- Demokratik olmalıdır.

9- İzcilerin sorunlarına eğilmelidir, rehber olmalıdır.

10- İzcilerin çalışmalarını değerlendirmeli ve denetlemelidir.

İzci Liderinin İzci Ailesine Karşı Rolleri ve Sorumlulukları

1- İzcinin ailesine güvenmelidir.

2- Ailenin inançlarına karşı saygılı olmalıdır.

3- İzcinin ailesini yakından tanımalıdır.

4- İzcinin etkinliklerine ailelerini davet etmelidir.

5- İzciliği aileye tanıtmalıdır.

İzci Liderinin Topluma Karşı Rolleri ve Sorumlulukları

1- Lider sosyal olmalıdır.

2- Liderin toplumda saygınlığı olmalıdır.

3- Lider aktif olmalıdır.

4- Toplumun değer hükümlerine saygılı olmalıdır.

5- Atatürkçü olmalıdır.

6- Topluma izciliği tanıtmak için çaba sarf etmelidir.

7- Toplumun izciliğe katkıda bulunmalarını sağlamalıdır.

İzci Liderinin İzcilik Teşkilatına Karşı Rolleri ve Sorumlulukları

1- Lider,dilek ve müracaatlarında hiyerarşiye uymalıdır.

2- Türkiye İzcilik Yönetmeliğine ve Bakanlık  Genelgelerine uymalıdır.

3- Planlı ve programlı olmalıdır.

4- Kendi konumunu tam ve anlamıyla bilmelidir.

5- İzcilik teşkilatını tanımalıdır.
  Copyright © 2008 by İzci Marketi. All Rights Reserved. KuRbAgA WeB TaSARıM